Vandbygning

Fibertex geotekstiler er udviklet til brug inden for al hydraulisk arbejde, herunder kystsikring, havnebyggeri, kunstige søer, dæmninger, flodbredder, kanaler samt vandreservoirer.

Geotekstilerne forhindrer erosion af jord og sand og tillader vandet frit at passere uden der opbygges skadelige hydrauliske tryk i konstruktionen – selv ved kraftig bølgegang. Produkterne er designet til at lægge sig helt tæt mod jorden, så der ikke opbygges lommer bag filtret. Geotekstiler anvendes også som effektiv beskyttelse af vandtætte membraner i kunstige søer, vandreservoirs og damme.

Produkterne sikrer, at vandet kan bevæge sig frit, men at mindre partikler tilbageholdes, hvorved konstruktionen beskyttes selv under intens hydraulisk aktivitet. Produkterne former sig efter omkringliggende materiale i stedet for at bryde.

Applications - Hydraulic works - Costal protection

Kystsikring

Fibertex geotekstiler sikrer kystlinjen, da de er så fleksible og permeable, at de modstår bølger og havstrømme samt forhindrer erosion og udvaskning af finkornede partikler.

Applications - Hydraulic works - Dams

Dæmninger og volde

Kunstige dæmninger og volde skal forstærkes med stærke materialer for at kunne modstå naturkræfter. Fibertex geotekstiler stabiliserer og forhindrer udvaskning af finkornede partikler.

Applications - Hydraulic works - Harbour constructions

Havneanlæg

Bag støttevæggen beskytter og renholder Fibertex geotekstiler drænlaget, hvilket aflaster muren/væggen for vandtryk. Når Fibertex geotekstiler er placeret foran støttemuren/væggen, forhindrer de udvaskning af havbunden. Fibertex geotekstiler anvendes i forbindelse med drænsystemer bag støttevægge eller som filter under stensætninger.

Applications - Hydraulic works - River banks and canals

Flodbredder og kanaler

Fibertex geotekstiler sikrer flodbredder og kanaler på en effektiv og miljøvenlig måde.

Applications - Hydraulic works - Artificial lakes

Kunstige søer

Den vandtætte membran er beskyttet mod perforering med Fibertex geotekstiler.

Applications - Hydraulic works - Water reservoirs

Bassiner og vandreservoirer

Fibertex geotekstiler beskytter den vandtætte membran mod perforering.

Icon_Geotextiles_blue

Vil du vende tilbage til oversigten over anvendelsesmuligheder?

Oversigt over anvendelser

Kontakt

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende geosyntetiske anvendelsesmuligheder.