Trafikanlæg

Fibertex’ geotekstilsortiment omfatter stærke produkter til anlæg og vedligeholdelse af veje. Produkterne anvendes til filtrering og separation i vejkassen for at forhindre sammenblanding af småpartikler, der reducerer konstruktionens bæreevne. Fibertex geotekstiler minimerer tykkelsen af de forskellige lag, hvilket reducerer anlægsomkostninger og miljøpåvirkning. Med anvendelse af geotekstiler reducerer du vejens CO2-aftryk.

Applications - Road works - Permanent roads

Permanente veje

Ved at adskille de forskellige materialelag stabiliserer Fibertex geotekstiler vejen, så den bedre modstår både dynamiske og statiske belastninger.

Applications - Road works - Temporary roads

Midlertidige veje / grusveje

Fibertex geotekstiler under grusbelægninger øger vejens bæreevne, så den kan modstå vedvarende tung trafikbelastning. Biler, traktorer eller andre køretøjer kører derfor ikke fast i gruslaget.

Applications - Road works - Permanent roads

Parkeringsområder

Hårdt statisk belastede arealer kræver et stabilt underlag. Fibertex geotekstiler separerer de forskellige materialelag og sikrer dermed bæreevnen.

Applications - Road works - Road widening

Vejudvidelse

Fibertex geotekstiler sikrer separering og stabilitet mellem underbund og tilførte vejbygningsmaterialer.

Applications - Road works - Asphalt maintenance

Asfaltvedligeholdelse

Fibertex AM-2 – mættet med bitumen - forhindrer overfladevand i at trænge igennem revner i asfaltlaget og de bærende lag. Fibertex AM-2 fungerer som en fleksibel membran, der forhindrer vand i at trænge ned i bærelagene, selv når revnerne arbejder under trafik- og temperaturbelastninger.

Applications - Road works - Airports

Lufthavne

I konstruktioner, hvor belægningen er udsat for kraftige belastninger, stabiliserer Fibertex geotekstiler bærelagene, så de kan modstå voldsomme dynamiske belastninger.

Applications - Road works - Railways

Jernbaner

Nutidens togs hastighed og vægt stiller store krav til banens bæreevne. Fibertex geotekstiler stabiliserer fundamentet, så det kan modstå kraftige dynamiske belastninger og vibrationer.

Icon_Geotextiles_blue

Vil du vende tilbage til oversigten over anvendelsesmuligheder?

Oversigt over anvendelser

Kontakt

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende geosyntetiske anvendelsesmuligheder.