Filter- og drænsystemer

Fibertex geotekstiler egner sig til alle filtrerings- og drænopgaver. Det være sig drænrør, drænrender, overfladedræn, bygningsdræn og faskiner. Geotekstilerne er permeable, rådner ikke og sikrer derfor et effektivt og langtidsholdbart drænsystem med lav risiko for tilstopning.

Produkterne kan også anvendes som separations- og filterlag omkring drænlaget i overfladedræn for at forhindre at drænsystemet tilstoppes af den omgivende jord. Fibertex geotekstiler anvendes også på udvendig side af fundamenter og kældervægge for at bortlede vand og fugt fra huse og bygninger og derved forhindre fugtskader.

Applications - Drainage/Filtration - Drainage pipes

Drænrør

Med Fibertex’ permeable geotekstiler omkring drænrørene sikres et effektivt og langtidsholdbart drænsystem uden behov for vedligeholdende spuling.

Applications - Drainage/Filtration - Drainage trenches

Drænrender

Fibertex geotekstiler sikrer drænsystemet ved effektivt at tilbageholde finsand fra at trænge ind i dræn og slide på pumper og spjæld.

Applications - Drainage/Filtration - Surface drains

Overfladedræn

Der er risiko for, at overfladedræn tilstoppes af den omkringliggende jord. Fibertex geotekstiler forhindrer, at finkornet materiale trænger ind i drænlaget og sikrer drænsystemets effektivitet.

Applications - Drainage/Filtration - Building drains

Bygningsdræn

Ved konstruktion af fundamenter og kældervægge sikrer Fibertes geotekstiler et rent og effektivt omfangsdræn, der bl.a. forhindrer fugtskader. 

Icon_Geotextiles_blue

Vil du vende tilbage til oversigten over anvendelsesmuligheder?

Oversigt over anvendelsesmuligheder

Kontakt

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende geosyntetiske anvendelsesmuligheder.