Anlæg og byggeri

Fibertex geotekstiler kan yde separations-, filtrerings-, dræn-, beskyttelses- og forstærkningsfunktioner, og bruges med fordel i mange bygge- og anlægsarbejder.

Applications - Construction - Foundations

Fundamenter

Et lag Fibertex geotekstil i bunden af fundamentsudgravningen sparer renselaget. Det er enkelt, effektivt og økonomisk.

Applications - Construction - Concrete floors

Terrændæk

Under terrændæk beskytter de vandgennemtrængelige Fibertex geotekstiler drænlaget mod forurening fra beton og underbund.

Applications - Construction - Impact sound suppression

Trinlydsdæmpning

Indeklimaet har stor betydning for vores daglige trivsel. Utilfredsstillende lydforhold har således stor indvirkning på vores hverdag og påvirker vores arbejds- og hjemmemiljø. I etageejendomme anvendes Fibertex geotekstiler til lyddæmpning. Lyddugen udlægges som et underlag for svømmende betongulv eller mellem betonelementer.

Applications - Construction - Roofs

Tagkonstruktioner

Fibertex geotekstiler anvendes som glidelag og mekanisk beskyttelse af tagmembraner, som filterbeskyttelse af drænlag ved taghaver samt som beskyttelse af folier i for eksempel havebassiner.

Applications - Construction - Roof gardens

Taghaver

Fibertex geotekstiler anvendes som separerende lag, mekanisk beskyttelse af tagmembraner og som filterbeskyttelse for ethvert drænlag.

Icon_Geotextiles_blue

Vil du vende tilbage til oversigten over anvendelsesmuligheder?

Oversigt over anvendelser

Kontakt

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende geosyntetiske anvendelsesmuligheder.