Hvad er lyd?

Lyd er ændringer i lufttrykket, svingninger omkring det atmosfæriske tryk. For det menneskelige øre er de afgørende parametre frekvens og lydniveau. Frekvensen måles i hertz (Hz) og beskriver, hvor mange gange i sekundet lydtrykket svinger omkring det atmosfæriske tryk. Ved lave frekvenser er lyden lav (bas), og ved højre frekvenser er lyden høj (diskant). Lydniveauet måles i decibel (dB) på en logaritmisk skala og beskrives lufttrykkets afvigelse fra det omgivende atmosfæriske tryk. Almindelige samtaler måles til 60 dB, en forøgelse til 70 dB vil opfattes som en fordobling af lydintensiteten.

Lydabsorption

Lyd er trykbølger, der bevæger sig gennem luften. Lydabsorption er absorption af lydbølger i et materiale og er proces, hvor lydenergi omdannes til varmeenergi. Lydabsorptionsegenskaberne ved et materiale karakteriseres ved lydabsorptionskoefficienten α og varierer fra 0 til 1. Lydabsorptionen ved et materiale er afhængigt af frekvensen.

α = 1,0 svarende til 100 % lydabsorption
α = 0,0 svarende til 0% lydabsorption

Acoustics_Theory_Sound absorption

Sådan virker det

Når en lydbølge rammer et materiales overflade, vil den enten blive reflekteret, eller den vil trænge ind i materialet. Hvis materialets lydimpedans er for høj, reflekteres lydbølgerne, og hvis lydimpedansen er for lav, trænger lydbølgerne ind i materialet uden at blive absorberet. Ved den rette materielle lydimpedans absorberes lydenergien og omdannes til varme ved viskøs friktion mellem de svingende partikler i lydmediet og af det porøse ikke-vævede materiales struktur.

FiberAcoustic® er specielt udviklet til optimal lydabsorption i rum ved afstemt lydimpedans inden for et bredt spektrum af frekvenser.

Hvorfor skal der være et luftrum bag FiberAcoustic®?

Rummet bag FiberAcoustic® er vigtigt for den akustiske ydeevne, da den styrer den frekvens, hvormed der opnås maksimal absorbering af lyden. Et bredt rum absorberer lave frekvenser, og et smalt rum absorberer høje frekvenser.

Når en lydbølge trænger ind i overfladen, sikrer den optimale lydimpedans af FiberAcoustic®, at lydbølgerne indkapsles i rummet bag FiberAcoustic®. Lydenergi fjernes ved at lydbølgerne kastes frem og tilbage mellem en solid overflade og FiberAcoustic®.

Rummet bag FiberAcoustic® består af enten luft eller et fyldmateriale. Med et luftfyldt rum sikrer FiberAcoustic® en høj akustisk ydeevne, mens et rum med fyldmateriale flytter absorptionskoefficienten mod lavere frekvenser.

Acoustics_Theory_Space behind