FiberAcoustic® – afprøvet og veldokumenteret

Acoustics Sound measurement

Lydmålinger

Hos Fibertex Nonwovens har vi evnerne og faciliteterne til at udføre absorptionsmålinger i henhold til EN ISO 10534-2. Denne metode, hvor der måles med impedansrør, er velegnet til den indledende afprøvning af materialers lydabsorptionskoefficient under produktionen, da den giver hurtige resultater til sammenligning af produktydelsen.

FiberAcoustic® 75 og 450 har gennemgået målinger af lydabsorption i efterklangsrum i henhold til EN ISO 354. Disse målinger udføres af godkendte laboratorier, og dokumentation kan indhentes efter anmodning.

Brandhæmning

FiberAcoustic® 75 og 450 er afprøvet og dokumenteret i henhold til EN ISO 13501-1. Alle prøver, der dokumenterer reaktionen over for brand, udføres af et godkendt laboratorium, og dokumentation kan indhentes efter anmodning.

Den nye EN ISO 13501-1-standard tager tre forskellige aspekter af reaktionen over for brand i betragtning: Brandhæmmende egenskaber (B), røgudvikling (s) og brændende dråber/partikler (d). FiberAcoustic® 75 og 450 er klassificeret B-s1, d0 i henhold til EN ISO 13501-1

Acoustic_Fire retardancy test