Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip Navigation LinksPath:
> Domů > O nás > Práva

Zákonné upozornění a vzdání se práv

Tato webová stránka má za cíl seznámit s aktivitami společnosti Fibertex Nonwovens A/S, jejími pobočkami a sdruženými společnostmi. Prosíme, přečtěte si toto Vzdání se práv a Zásady zachování soukromí předtím, než navštívíte tuto webovou stránku. Navštívením této stránky přijímáte podmínky stanovené v tomto Vzdání se práv a souhlas se Zásadami zachování soukromí.

 

Autorská práva

Materiál umístěný na této stránce si můžete stáhnout pouze pro nekomerční a osobní využití a za předpokladu, že budete respektovat a neporušovat veškerá autorská práva, ochrannou známku a další právní náležitosti. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, přenášet data, zasílat poštou, vysílat nebo žádným způsobem distribuovat obsah této webové stránky včetně textu, fotografií, audio a video buď pro veřejné nebo komerční využití nebo komunikaci bez předchozího písemného povolení od společnosti Fibertex Nonwovens A/S.

Ochranné známky

Ochranné známky a loga umístěná na této webové stránce jsou ochrannými známkami společnosti Fibertex Nonwovens A/S nebo spřízněných společností. Nic, co obsahuje tato stránka, nelze považovat za samozřejmě použitelné, žádná licence nebo právo použít jakékoliv z ochranných známek umístěných na této stránce nesmí být použity bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fibertex Nonwovens A/S.

Komunikace

Jakékoliv komentáře nebo materiály zaslané na tuto stránku nebo jinou cestou společnosti Fibertex Nonwovens A/S, budou považovány za nedůvěrné a budou moci být použity bez jakýchkoliv omezení nebo plateb společnosti Fibertex Nonwovens A/S a budou považovány za majetek po převzetí (prosíme, přečtěte si Zásady zachování soukromí). 

Vzdání se práv

Tato webová stránka byla vyrobena v souladu s dánskými zákony. Je rozumně zajištěno, že obsah této stránky je přesný a aktualizovaný, avšak Fibertex Nonwovens A/S nedává žádné záruky o přesnosti, pořadí, načasování nebo úplnosti obsahu této webové stránky a může přerušit provozování této stránky bez předchozího upozornění. Informace na této stránce jsou pouze určeny pro všeobecné poradenství.

Fibertex Nonwovens A/S se zříká kontroly nad, vztahu s, nebo podpory stránek, se kterými je tato stránka spojena (odkazy). 

Informace na této stránce jsou poskytovány na základě "JAKO JE" a "JAK JE K DISPOZICI", bez jakýchkoliv záruk nebo zastoupení, ať výslovných nebo implikovaných.
 
Fibertex Nonwovens A/S nemůže odpovídat za jakékoliv ztráty, přímé či nepřímé, náhodné či následné, vzniklé přístupem na stránky, použitím, nebo spolehnutím se na jakýkoliv obsah na této webové stránce nebo stránkách, se kterými je spojena, včetně virů bez ohledu na to, zda takový obsah byl přesný nebo úplný a Fibertex Nonwovens A/S nebude platit žádné škody, ať způsobené ztrátou nebo zraněním, trestné nebo jiné, kvůli takovémuto přístupu k, použití nebo spolehnutí se na cokoliv z obsahu této webové stránky nebo stránek, s nimiž je tato stránka spojena. 
Toto vzdání se práv a obsah této webové stránky se bude řídit výhradně dánskými zákony, bez ohledu na konflikt zákonných pravidel. Pokud vznikne jakýkoliv spor ve vztahu k tomuto Zákonnému upozornění, budou tyto Zásady zachování soukromí, pokud to nebude možno vyřešit smírně, řešeny výhradně dánskými soudy v Kodani v Dánsku. 

 

Zásady zachování soukromí

Prosíme, přečtěte si tyto Zásady zachování soukromí a Vzdání se práv, než navštívíte tuto webovou stránku. Navštívením této webové stránky souhlasíte s touto politikou a přijímáte Vzdání se práv na soukromí. 

Fibertex Nonwovens A/S vytvořil tyto Zásady zachování soukromí, aby demonstroval respekt naší společnosti k soukromí. Sběr informací a praxe jejich šíření na této webové stránce je popsáno níže. 

Registrační formuláře naší webové stránky vyžadují, aby nám uživatelé poskytli kontaktní informace (jako jejich jméno, doručovací adresu a e-mailovou adresu). Informace z registračních formulářů využíváme k zasílání informací o naší společnosti uživatelům. Tyto informace nebudou poskytnuty ani prodány žádné straně mimo Fibertex Group.

Osobní informace se sbírají pouze během registračního procesu. E-mailové adresy se používají pouze k doručení požadovaných informací. Tato webová stránka obsahuje odkazy na další stránky. Fibertex Nonwovens A/S neodpovídá za zásady zachování soukromí takových jiných webových stránek.
  

 

 

 

 

 

Kontaktování Fibertex Nonwovens A/S

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto Zásad zachování soukromí, způsobu vedení této stránky nebo vašeho užívání této stránky, prosíme kontaktujte Fibertex Nonwovens A/S.

Copyright © Fibertex Nonwovens A/S. všechna práva vyhrazena www.fibertex.com