Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip Navigation LinksPath:
> Domů > Lidé a Zaměstnání > Nábor

 

Nábor ve Fibertexu

Fibertex je zaměřen na přilákání profesionálně schopných
a oddaných zaměstnanců s pozitivním přístupem. Nábor administrativních zaměstnanců a pracovníků ve výrobě je založen na strukturovaných pohovorech a testech. 

 

Jak vyřizujeme žádosti o inzerovaná pracovní místa

Vyhodnocení žádostí
Přijetí všech žádostí potvrzujeme e-mailem nebo poštou. Po uplynutí termínu pro žádosti budou všechny žádosti vyhodnoceny příslušným manažerem. Uchazeči, kteří budou nejlépe vyhovovat profilu pracovního místa, budou pozváni na pohovor. Následující proces se může lišit podle konkrétního místa. Pohovory

 

 

Obvykle bývá k předběžným pohovorům pozváno více uchazečů, a ti, kteří jsou vyhodnoceni jako nejvhodnější pro danou práci jak osobně tak profesně, boudou pozváni k druhému pohovoru. Tento pohovor zahrnuje dokončení osobnostního profilu a bude veden oddělením lidských zdrojů společně s příslušným manažerem. Práce bude nabídnuta nejvhodnějšímu kandidátovi.

 

Jak nakládáme s nevyžádanými žádostmi 

Výroba


Pokud žádáte o práci v naší výrobě, skladu nebo dílně, prosíme, použijte formulář v sekci

Volná místa.

Potvrdíme přijetí všech žádostí a ponecháme si je v naší databázi šest měsíců. Když potřebujeme pracovníky do výroby, pozveme kandidáty z databáze k pohovorům a testům. 

 

 

 

 

 

 

 


Administrativa

Pokud budete žádat o místo v administrativě, prosíme o zaslání žádosti společně s životopisem e-mailem nebo poštou.
Potvrdíme přijetí všech žádostí a uchováme si je v naší databázi uchazečů po dobu šesti měsíců. Pokud se uvolní místo, které odpovídá vašemu profilu, pozveme vás na pracovní pohovor
a k profilu osobnosti.