Sítě do oken

Filtration - Window screen

Společnost Fibertex kombinuje tkaniny se standardními filtračními médii nebo nanovlákennou vrstvou, které naši zákazníci zařazují do výroby konstrukcí okenních sítí proti hmyzu. Tento materiál mění běžnou okenní síť proti hmyzu na trvanlivý, spolehlivý filtr pro sběr prachu a kontrolu znečištění vzduchu.

Naše vysoce vyspělé filtrační materiály pro okenní sítě proti hmyzu zabraňují vnikání smogu, emisí, hmyzu, prachu a pylu do otevřeného okna, aniž by jakkoli omezovaly proudění vzduchu do místnosti.

Lidé uvnitř místnosti si tak mohou vychutnat čerstvý vzduch bez nepohodlí v podobě znečišťujících látek.

Kontakt

Per Holst Rasmussen
Business Manager
Fibertex Denmark